آرشیو مناقصات

عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
خرید ماده شیمیایی شرایط ساز بویلر فراخـوان 0080182 /ت ک م ع/ 1717 شنبه 20 شهریور 1400 شنبه 27 شهریور 1400
تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری شبکه های کامپیوتری 007/ 1400 /م سه شنبه 16 شهریور 1400 شنبه 27 شهریور 1400
خرید Gasket فراخـوان 0080113 ~ 0080114 /ت ک م ع/ 1692 سه شنبه 9 شهریور 1400 چهارشنبه 24 شهریور 1400
خرید 50.000 لیتر FFFP FOAM فراخـوان 0080136 /ت ک م ع/ 1712 دوشنبه 1 شهریور 1400 چهارشنبه 24 شهریور 1400
Lubricating oils تجدید فراخـوان 9980387 /ت ک م ع/ 1690 یکشنبه 24 مرداد 1400 چهارشنبه 17 شهریور 1400
Flexible plug assy تجدید فراخـوان 9980114 /ت ک م ع/ 1625 یکشنبه 24 مرداد 1400 چهارشنبه 17 شهریور 1400
Spare part for oxygen analyzer فراخـوان 7700400144 /ت ک م ع/ 1700 سه شنبه 19 مرداد 1400 چهارشنبه 10 شهریور 1400
یو پی اس ماژولار فراخـوان 8677800168 /ت ک م ع/ 1711 سه شنبه 19 مرداد 1400 چهارشنبه 10 شهریور 1400
تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات نظارت بر پروژه ها و ارائه خدمات فنی و جانبی به مهندسی عمومی تجدید مناقصه شماره 008/ 1400 /م سه شنبه 12 مرداد 1400 شنبه 23 مرداد 1400
Portable cable fault locating system فراخـوان 7700400159 /ت ک م ع/ 1710 دوشنبه 11 مرداد 1400 چهارشنبه 3 شهریور 1400
صفحه 1 از 30