آرشیو مناقصات

عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
خرید جاذب سولفور گارد تجدید فراخوان 0021399323 /ت ک م ع/1648 سه شنبه 31 فروردین 1400 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400
ساخت برج 2V-1603 بهمراه تجهیزات داخلی آگهـی تجدید فراخـوان 9819798051/ت ک م ع/1463 یکشنبه 29 فروردین 1400 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400
دوربین Panasonic مدل WV-X6533/LN فراخـوان  7700499336  /ت ک م ع/ 1656 دوشنبه 23 فروردین 1400 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400
Supply of new equipment to replacing Air cooler & spare part فراخـوان  7700499341  /ت ک م ع/ 1659 دوشنبه 23 فروردین 1400 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400
Supply of reciprocating new compressor with motor driver & Spare part آگهـی فرفراخـوان 9824198191 /ت ک م ع/ 1508 دوشنبه 23 فروردین 1400 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400
خرید  ANTI-ICING فراخوان9980453/ت ک م ع/1664 دوشنبه 16 فروردین 1400 چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400
REPLACEMENT PUMP FOR P-2050A/B 7700499224 /ت ک م ع/1666 دوشنبه 16 فروردین 1400 شنبه 4 اردیبهشت 1400
REPLACEMENT COMPLETE PUMP P-653 فراخوان 7700499345/ت ک م ع/ 1665 دوشنبه 16 فروردین 1400 شنبه 4 اردیبهشت 1400
تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات جاری در روابط عمومی و امور حقوقی و پیمانها 016/ 99 /م شنبه 14 فروردین 1400 سه شنبه 24 فروردین 1400
انجام خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان روزکار و نوبتکار 014/ 99 /م یکشنبه 24 اسفند 1399 یکشنبه 15 فروردین 1400
صفحه 1 از 23