مناقصات در حال برگزاری

شماره عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
1 تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات نگهبانی شرکت پالایش نفت تهران 024/ 98 /م 1398/12/6 1398/12/17
2 خرید غربال مولکولی 4A آگهـی فراخوان 9810069/ت ک م ع/1535 1398/11/17 1398/12/7
3 ساخت TUBE BUNDLE آگهـی فراخوان 7900797348/ت ک م ع/1541 1398/11/17 1398/12/15
4 دستگاه تست شیرآلات آگهـی تجدید فراخـوان 7700497388/ت ک م ع/1434 1398/11/16 1398/12/7
5 خرید FFFP FOAM آگهـی فراخوان 9880405/ت ک م ع/1534 1398/11/16 1398/12/7
6 P/F ANALYZER YOKOGAWA GC1000 آگهـی فراخـوان 7700498342/ت ک م ع/1540 1398/11/21 1398/12/14
7 P/F SWAGELOK PENUMATIC VALVE آگهـی فراخـوان 9810070/ت ک م ع/1539 1398/11/21 1398/12/14
8 خرید قطعات یدکی کمپرسور C-2222 A&B آگهـی تجدید فراخـوان 9880105/ت ک م ع/1491 1398/11/21 1398/12/14
9 تامین لوازم و دستگاه ورزشی آگهـی فراخوان 7700498340/ت ک م ع/1538 1398/11/23 1398/12/14
10 MOISTURE ANALYZER آگهـی تجدید فراخـوان 7700497315/ت ک م ع/1408 1398/11/28 1398/12/21
11 یک دستگاه تیتراتور تمام اتوماتیک آگهـی تجدید فراخـوان 7700498158/ت ک م ع/1488 1398/11/28 1398/12/21
12 خرید پارچه ؛ لاستیک و چسب یدکی دابل سیل های مخازن آگهـی فراخوان 9810072/ت ک م ع/1542 1398/12/1 1398/12/21
13 خرید ماده شیمیایی بازدارنده خوردگی سیستم بالاسری آگهـی فراخوان 9880423/ت ک م ع/1537 1398/12/1 1398/12/21
14 تجدید مناقصه انجام خدمات ایاب وذهاب کارکنان روزکار ونوبتکار بوسیله اتوبوس و مینی بوس 017/ 98 /م 1398/12/6 1398/12/17