اخبار و رویداد

چهارشنبه 25 فروردین 1400

جوابیه پالایشگاه تهران در پاسخ به مطالب مندرج در برخی پایگاه‌های خبری با موضوع  «سرقت بنزینی تلخ در جنوب تهران یا اتفاق نادر در پالایشگاه و ...»

خبر منتشر شده در روز سه شنبه مورخ 24 فروردین 1400 در برخی پایگاه‌های خبری مبنی بر قصد و نیت سرقت بنزین از پالایشگاه، اصلا هیچ ربطی به پالایشگاه تهران و تاسیسات متعلق به این شرکت ندارد و این شرکت مرتبط بودن آن با پالایشگاه را قویاً تکذیب می‌کند.
خاطر نشان می‌گردد شرکت پالایش نفت تهران بصورت کاملا عادی در مدار تولید است. 
لذا انتظار می‌رود قبل از انتشار خبر نسبت به صحت و سقم محتوای آن اطمینان حاصل شود.


روابط عمومی شرکت پالایش نفت تهران
سه شنبه 24 فروردین 1400»