مسئوليت هاي اجتماعي

  • احداث واحد تصفيه هيدروژني نفت گاز جهت بهبود كيفيت فرآورده هاي شركت

  • احداث واحد تصفيه هيدروژني نفت سفيد جهت بهبود كيفيت فرآورده هاي شركت

مسئوليت هاي اجتماعي

  • ارتقاء سيستم جمع آوري آب مقطر گرم برگشتي

  • نصب آنالايزر گازهاي احتراق بر روي دودكش ها

  • كنترل و پايش خروجي دودكش كوره هاي شركت

  • شبكه آبياري قطره اي كليه فضاي سبز

  • خريد و نصب يك دستگاه زباله سوز
كليه حقوق و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به شركت پالایش نفت تهران است
Administrator@TehranRefinery.ir