پروژه ها

پروژه هاي برنامه ريزي شده


  • ارتقاي سيستم تصفيه ي آب ورودي به ديگ هاي بخار.

  • بهبود ضريب پيچيدگي پالايشگاه با تبديل نفت كوره به محصولات سبك.

  • نصب پيش گرم كننده ي هواي احتراق بر روي كوره هاي H-101 و H-151.

  • نصب پيش گرم كننده ي هواي احتراق بر روي كوره هاي 2H-101 و 2H-151.

  • نصب مبدل هاي حرارتي Packinox در واحدهاي CRU شمالي و جنوبي.

  • نصب WHB در واحدهاي تبديل كاتاليستي شمالي و جنوبي.

  • احداث خط لوله جديد گاز طبيعي ورودي.

كليه حقوق و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به شركت پالایش نفت تهران است
Administrator@TehranRefinery.ir