واحدهاي جديدالاحداث

Gas Turbine Generator and Heat Recovery Steam Generator
G.T.G. and H.R.S.G.


  • اهداف طرح:

  • خوراك:

  • محصول اصلي:

  • محصول جانبي:

  • ظرفيت:

  • سال راه اندازي:

كليه حقوق و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به شركت پالایش نفت تهران است
Administrator@TehranRefinery.ir