معرفي شركت پالايش نفت تهران
تاريخچه


پالايشگاه شماره 2

رشد مصرف فرآورده هاي نفتي و ضرورت تامين نياز بازار داخلي؛ تاسيس و راه اندازي پالايشگاه دوم، با ظرفيت 100،000 بشكه در روز را در سال 1352 ايجاب نمود. در سال 1382 ظرفيت اين پالايشگاه به 125،000 بشكه در روز افزايش يافت. خوراك هر دو پالايشگاه از طريق دو خط لوله 24 و 26 اينچ از حوزه نفتي مارون، اهواز، سراجه قم و همچنين از منابع آسياي ميانه تامين مي شود.

تاريخچه

پالايشگاه شماره 1

با توجه به نيازهاى بازار داخلى به فراورده هاى نفتى احداث اين پالايشگاه از سال 1344 آغاز و در تاريخ 1347 تكميل شد. ظرفيت اوليه اين پالايشگاه 85000 بشكه در روز بود كه با انجام تغييراتى در طراحى آن در سال 1355 ظرفيت آن به 125000 بشكه در روز افزايش يافت.

ارزش هاي محوري

ارزش هاي محوري

 • احترام به حقوق و تكريم ذي نفعان.

 • توجه به اصول توسعه پايدار و رعايت الزامات HSE.

 • يادگيري وآموزش مستمر.

 • توسعه فرهنگ مشاركت و كار تيمي.
ماموريت

ماموریت

ما به عنوان عضوي موثر از خانواده بزرگ صنعت پالايش نفت كشور انواع فرآورده هاي نفتي را جهت رفع نياز مصرف كنندگان و تامين منافع ذي نفعان توليد مي كنيم.

چشم انداز

شركت پالايش نفت تهران، با تكيه بر استعداد سرمايه هاي انساني خود، ضمن توليد محصولات با كيفيت و عملكردي ايمن پالايشگاهي نمونه در ايران، پيشرو در خاورميانه و مطرح در جهان خواهد شد.

استراتژی

استراتژي شركت، توليد نقدينگي پايدار از دارايي ها و توان موجود و انجام سرمايه گذاري هاي انتخابي در راستاي تحقق نياز ها و انتظارات ذي نفعان و موفقيت پايدار مي باشد.

اهداف استراتژيك

 • افزايش نقدينگي در بازارهاي هدف تا سطح هشت هزار ميليارد ريال تا 1397

 • افزايش سودآوري تا سطح 4 دلار به ازاي هر بشكه نفت خام تصفيه شده تا سال 1397

 • تنوع بخشي به محصولات و توسعه بازار با عرضه شش محصول جديد تا سال 1397

 • توليد سوخت پاك (رسيدن به استانداردهاي EURO IV در حوزه محصول بنزين تا سال 1397)

 • افزايش كارايي و اثربخشي فرايندهاي داخلي.

 • توسعه و يكپارچه سازي فعاليت هاي سيستمي و مديريتي.

 • توسعه زيرساخت هاي اطلاعاتي، ارتباطي و فعاليت هاي تيمي.

 • توسعه و توانمندسازي سرمايه هاي انساني.

 • ارتقاي سطح پژوهش و تحقيقات كاربردي.

اهداف كلان

 • افزايش اطمينان به حفظ ظرفيت توليد و پايداري ارائه محصولات و خدمات.

 • ارتقاي سطح بهداشت، ايمني، امنيت و محيط زيست.

 • افزایش سود شرکت با ارتقاي كميت و كيفيت محصولاتي با ارزش افزوده بالا و توسعه خدمات.

 • افزايش سود شركت با تنوع بخشي به محصولات با توجه به نياز بازار.

 • افزايش سود شركت با بهينه سازي توليد، توزيع، مصرف و نگهداشت منابع.

فرآورده هاي ويژه

 • گوگرد گرانول

 • وكيوم باتوم

 • آيزوريسايكل

 • نفتاي سبك و سنگين

 • پروپان

 • انواع Lube Cut

 • انواع حلال

فرآورده هاي حاكميتي

 • گاز مايع

 • بنزين

 • نفت سفيد

 • نفت گاز يورو

 • نفت گاز معمولي

 • نفت كوره سبك

 • نفت كوره سنگين

 • سوخت سبك هوايي

 • سوخت سنگين هوايي

واحدهاي جديدالاحداث

 • تصفيه هيدروژني نفتاي سبك (LNHDT)
 • ايزومريزاسيون (Isomerization)
 • تصفيه هيدروژني نفت سفيد (KHDS)
 • تصفيه هيدروژني نفت گاز (GHDS)
 • تصفيه هيدروژني ديزل
 • هيدروژن شماره 3
 • بازيافت گوگرد (SRP)
 • تصفيه (TGT)
 • گرانول سازي گوگرد
 • ازت (N2)
 • توليد آب خالص (DM)

واحدهاي پالايشي

 • تقطير
 • كاهش گرانروي
 • گاز مايع
 • تبديل كاتاليستي
 • هيدروكراكر (آيزوماكس)
 • نفت گاز سبك و سنگين
 • نفت گاز موم دار (خوراك آيزوماكس)
 • هيدروژن
 • مخازن
 • بازيافت گوگرد
 • آب ترش
 • واحدهاي سرويس دهنده جانبي
 • (آب - برق - بخار، تصفيه پساب و...)
كليه حقوق و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به شركت پالایش نفت تهران است
Administrator@TehranRefinery.ir